Tworzymy internet - aplikacje dedykowane

Masz pomysł który chcesz zrealizować w interenecie?

Projektujemy oraz wdrażamy aplikacje dedykowane m.in. CMS, CRM, narzędzia optymalizujące pracę i wiele innych aplikacji. Tylko w ten sposób możemy naszemu klientowi dostarczyć wszystkich funkcjonalności jakie potrzebuje. Nasz aplikacje charakteryzują się funkcjonalnością przejrzystością oraz wprost intuicyjną obsługą.

Proces tworzenia autorskiego rozwiązania

Poniżej przedstawimy proces tworzenia aplikacji w która musi zostać napisana od samego początki. Cały proces musi być dokładnie przemyślany aby w przyszłości system był łatwy w rozbudowie oraz optymalizacji.

1
Badanie potrzeb klienta, poznanie funkcjonalności oraz celów biznesowych aplikacji
W tym etapie klient przedstawia nam swój projekt jednocześnie analizujemy jakie będą potrzebne funkcjonalności oraz czy projekt spełni założenia biznesowe klienta. Jeśli występuje taka potrzeba przeprowadzamy audyt rynku pod kątem istniejącego narzędzia które może się okazać konkurencją dla naszego klienta. Przedstawiamy ewentualne własne pomysły które mogę pomóc w stworzeniu aplikacji.
2
Projektowanie aplikacji dedykowanej i przedstawienie projektu
Tworzymy makiety aplikacji na bazie naszych firmowych doświadczeń. Projektujemy wszystkie funkcjonalności aby klient był w pełni świadomy naszych rozwiązań i mógł zaproponować własne pomysły. Dokładana analiza pozwala nam bezproblemowo przejść do fazy realizacji gdzie już zmiana założeń projektu może kosztować sporo czasu.
3
Realizacja, testowanie oraz wdrożenie aplikacji
Działamy, wdrażamy wszystkie zaprojektowane założenia i funkcjonalności. Testujemy aplikacje, piszemy testy jednostkowe, sprawdzamy wszystkie funkcjonalności. Szykujemy środowisko produkcyjne i wdrażamy aplikacje. Monitorujemy zachowanie aplikacji w poszukiwaniu ewentualnych błędów lub usterek.